terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Energie van het hart, Chi, yin en yang

Vurige Energie


Lachen is gezond, maar dit heeft wel uitleg nodig. Zie onderaan dit artikel.

In Tai Chi Tao kijken wij heel anders tegen het hart aan
als in de reguliere geneesmethode.


Hartkwalen komen grotendeels door een teveel aan vuurenergie. Dat vuur moet dan in toom worden gehouden door het element water, de nieren. Oorzaak is ook vaak dat iemand schijnbaar rustig is maar in feite een binnenvetter is, hetgeen ook niet goed is voor het hart. Na een hart-infarct of operatie moet het hart niet sterker gemaakt worden door inspanning (vuur), maar weer in vorm gebracht worden door de energetische oefeningen gebaseerd op de vijf elementen (zie het artikel Betekenis van de vijf elementen op de site).

Werk energetisch zonder inspannende oefeningen. Het hart is meer dan een pomp. Het hart is het gevoelscentrum. In de vijf elementen energieleer van de Chinezen horen de volgende gevoelens/emoties bij het hart: liefde, warmte, vreugde (lachen) en creativiteit.
Het hart is het element vuur.Het hart zelf is een yinorgaan. Hart en nieren werken samen. Als de nierenergie sterk is stuurt het hart energie naar de nieren. Er is ook een uitdrukking van 'in hart en nieren ergens mee bezig zijn'. Als de nierenergie (element water) verzwakt dan wordt de lever (element hout) verstoord. Als ezelsbruggetje kun je gebruiken dat het hout dan te droog wordt en daardoor vlug kan ontbranden. In het hart, dat na het element hout komt, ontstaat dan te veel vuur. Door de verstoring wordt er onvoldoende of geen energie meer aan de nieren afgegeven.

Verder heeft het hart een relatie met de tong. Vandaar het gezegde 'het hart op de tong hebben', 'waar het hart vol van is loopt de tong van over'.Je hart heeft dus met je gemoedstoestanden te maken (zoals boven genoemd). Uitdrukking zijn o.a. 'een warm hart hebben', 'iemand een warm hart toedragen', 'een hart van steen hebben', 'een gouden hart hebben', 'harteloos zijn'. Emotioneel gezien kun je ook een gebroken hart hebben.

Oer-oude kennis

Je ziet dat behalve de Chinese kennis er ook in ons land verbanden met het hart zijn gelegd, maar waarvan men de betekenis en oorsprong niet meer kent. Het betekent wel dat ooit hier ook zoiets was als de Chinese kennis op dit gebied.

Als het hart teveel vuurenergie heeft dan kunnen er hartklachten ontstaan. Het teveel aan vuur ontstaat door een verzwakte nierenergie.Het teveel aan vuur van het hart kan ook leiden tot longklachten. Astma is in de energieleer van de vijf elementen een vuurziekte.
Door een verzwakte nierenergie en een teveel aan vuur van het hart ontstaan ook depressies. Het vuur kan niet meer worden tegenhouden door het aarde-element (verbonden met milt en maag). Het aarde element moet werken als een buffer om het vele vuur tegen te houden, maar het vuur dat te hevig is slaat dan door naar de longen (het metaal-element).

In het overzicht van de vijf elementen zie je de opbouw en volgorde van de elementen.Even een kort overzicht van de emoties/gemoedstoestanden:een verzwakte nierenergie zorgt voor onzekerheid of angstgevoelens.

Een verstoorde hout-element zorgt voor ongeduld, driftbuien of woede-aanvallen.Een verstoorde hart/vuurenergie zorgt voor drukte. Hartpati?nten zijn vaak druk (omdat het vuur niet in toom wordt gehouden door het waterelement).
Een verzwakte miltenergie zorgt voor piekeren en zorgen. De milt zorgt ook voor stabiliteit maar dat is weggevallen. Als de longenergie door het vuur (vuur smelt het metaal) dan zie je dingen niet meer echt zitten, en als dat structureel wordt ontstaat o.a. depressie. Je gaat dit te lijf met het versterken van de nierenergie. 

Een ander type hartpati?nt is de schijnbaar rustige persoon. Dat is vaak de binnenvetter. Ook dit veroorzaakt dan hartklachten. Je kunt spreken van een binnenbrand, die je niet direct van buitenaf ziet.

Een goed evenwicht in de energie van hart en nieren is van groot belang. In Tai Chi Tao hebben wij hiervoor elementen-oefeningen. Iedere keer kom je uit bij nieren en hart. Versterk energetisch de nieren en het hart wordt in evenwicht gebracht en kan de nierenergie weer voeden.

Nogmaals:
Onzekerheid verstoord de nierenergie.

Ongeduld en woede tast de lever aan.

Drukte is slecht voor het hart.

Piekeren en zorgen maken is slecht voor de milt.
Psychisch niet kunnen loslaten tast de longen aan.


Wil je dit verbeteren dan kom je weer bij de nieren uit en een daardoor een goed werkend hart.Het hart is meer dan een pomp. Het hart staat ook niet op zichzelf zoals blijkt uit de vijf elementen. Je spreekt ook van 'hart en ziel'. In de Chinese energieleer heeft de ziel het hart als zetel. Nog enkele uitdrukkingen 'aan je hart drukken', 'ik druk je aan mijn hart', 'met heel mijn hart' en van een kil iemand zeggen we 'die heeft een hart van steen' (die heeft geen warm hart).

De functie van de hartmeridiaan.

Het hart en hart-energiebaan vertegenwoordigt het medegevoel en bestuurt zowel de emoties en geestelijke kwaliteit als de bloedsomloop. Het hart bestuurt verder het lichaam als geheel via de hersenen en de vijf zintuigen. De hartmeridiaan fungeert tevens als mechanisme dat stimulansen van buiten aanpast aan het inwendige milieu van het lichaam.Yin en Yang.
Het hart is verbonden met de dunne darm. Het hart is een yin-orgaan, de dunne darm is een yang-orgaan. Er zijn altijd twee meridianen die elkaar aanvullen.

Hart-symptomen bij yin: Pychisch:  bij teveel yin is er sprake van geestelijke vermoeidheid, zenuwspanning, overgevoeligheid, neurose, slechte eetlust, rusteloosheid, gebrekkig geheugen, schuchterheid, snel teleurgesteld zijn, geen eigen wil, gevoelig voor shocktoestanden. Yin fysiek: onvoldoende kracht in de buik (dantien), strak gevoel in zonnevlechtgebied (solar plexus), spanning in de buik, organische hartproblemen, hartkloppingen, kramp in tong, klamme handpalmen, snel moe, angina pectorisch-gevaar, beslagen tong.

Hart-symptomen bij yang: Psychisch:chronische spanning, stijfheid in borst, neiging om spanningen te beheersen, zomaar lachen, rusteloos, aanhoudend moe, neiging tot stotteren, stijf gevoel in solar plexus, dorstig, obsessionele angst voor ernstige ziekten als kanker e.d.Yang fysiek kramp in tong, uitstulping bij solar plexus, strak gevoel in hartstreek, stijf lichaam, hysterische uitingen, klamme handpalmen, zweet gauw, gevoelige huid, pijn in schouders, koorts in maaggebied, verlangen naar koude dranken, harttrillingen, nerveuze maagklachten, hartkloppingen.

Hartpijn in soorten

Bij doodsbleek gezicht en moeilijk lucht kunnen krijgen betreft het hier storing in hart en lever (de lever-energie behandelen).Als de zieke verlichting vindt in zittende of liggende houding en de gelaatskleur gelijk blijft en niet verandert dan gaat het om longen-hart (de longenergie behandelen).

Wanneer de pijn in de rug uitstraalt en de persoon ineen krimpt of de rug zo ver mogelijk naar achteren trekt, betreft het nieren-hart. De persoon loopt vaak gebukt (behandel de nier-energie).
Heeft de persoon een opgezwollen buik en beklemd gevoel in zijn borst, dan betreft het de maag-hart (milt-energie bewerken).
Heeft de zieke het gevoel dat er een spijker in de linkerhelft van zijn borst wordt geslagen dan betreft het milt-hart en natheid en koude die met de nierenergiebaan corresponderen. (Behandel de nierenergie, want de milt verzwakt de nierenergie in dit geval. De milt is een warmte-orgaan).

Bij hartpijn waarbij de persoon het gevoel heeft dat zijn hart uit elkaar gerukt wordt en handen en voeten tot ellebogen en kniegewrichten koud aanvoelen dan is dit de ergste van allemaal. De storende energie?n zijn direct het hart binnengedrongen en heben niet de wegen van de meridianen bewandeld. Na een aanval sterft de zieke meestal binnen 12 uur.
zie ook Misverstanden over cholesterol

Lachen is goed voor het hart
of kun je ook teveel lachen?

Er verschenen medio januari 2006 berichten over een wetenschappelijk onderzoek dat lachen gezond is voor het hart. Je krijgt er een betere doorbloeding van. Je moet eenkwartier per dag lachen, zo maakten de onderzoekers bekend. Dat lachen gezond is, is al eeuwenbekend bij het gewone volk. Er zijn volkswijsheden als 'Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd'. en 'Lachen is gezondheid'.
Al enkele duizenden jaren geleden beschreven de Chinezen dit al. Nu pas komt de westerse wetenschap er achter. Wel heel laat. Ze hebben opnieuw ontdekt wat al duizenden jaren bekend is.
Het hart, zo wisten de Chinezen toen al, is verbonden met liefde, warmte, vreugde, lachen en creativiteit. Bovendien is het hart verantwoordelijk voor het zweet. Als de nierenergie en de hartenergie goed is, geeft het hart energie aan de nieren.

Acher elkaar doorlachen kan het hart schaden.
Je doodlachen is niet zomaar een kreet
Lachen en benauwdheid
Lachen en astma geeft benauwdheid
Lachtherapie kan het hart schade berokkenen

Dat alles weten de onderzoekers niet, omdat zij niet energetisch denken, zoals de Chinezen wel doen.
Daarom vind ik het van groot belang dat hier kennis van wordt genomen.
Neem de lachtherapie. Geforceerd een kwartier tot 20 minuten lachen kan schadelijk zijn, omdat er geen adempauze tussen zit. Als je een 20 minuten om een moppentapper, cabaretier, moet lachen, dan luister je naar de mop zonder te lachen, je lacht pas als de clou komt. Het lachen gebeurt dan in een golfbeweging. Dat gebeurt bijvoorbeeld niet als je continu,in ??n stuk door, wordt gekieteld. Je kunt dan dood worden gekieteld. Het wordt somsgebruikt als martelmethode.

Mensen met astma of andere longklachten worden bij lang lachen benauwd. Dus pas op.
  

                           Disclaimer


2002
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven