terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Communicatie en resonantie, energie en telepathie

Afstand speelt geen rol. Dieren en mensen voelen veel

Op allerlei manieren kunnen wij communiceren. Op allerlei manieren krijgen we berichten binnen. Via de post, media, telefoon, e-mail, lichaamstaal, gevoel, maar ook door intu?tie, ingevingen en langs paranormale weg.

Soms heb je geen woorden nodig om iets te begrijpen. Alleen je moet voor al die mogelijkheden open staan. Enkele van mijn praktijkgevallen. Bij een getraumatiseerd kind die niet wilde praten, adviseerde ik vragen te stellen aan haar lievelingsknuffel. De knuffel fungeerde als een veilige tussenpersoon.

Het kind antwoordde via de knuffel. Ik had die tip van een orthopedagoog die met een getraumatiseerd meisje, dat al meer dan een jaar geen woord meer had gezegd, naar een schaapskooi was gegaan. Het meisje liep op een schaap af en aaide het dier na enige tijd. De volgende dag ging hij er weer met haar naartoe. Hij begon de schaap vragen over het meisje te stellen en vroeg haar 'wat zegt het schaap?' Het meisje vertelde wat het schaap zei.

Mensen kunnen met dieren een bepaalde communicatie hebben. Dieren begrijpen mensen, ook al kunnen ze niet praten. Dieren voelen. Ze voelen ook op afstand. Door het boek en film De paardenfluisteraar is hier voor weer meer aandacht gekomen. Dieren begrijpen je door stem-tonatie, maar ook als je in beelden denkt. Dit pikken ze dan op.

Zo was er een herdershond die tegen de nacht onrustig werd, naar zijn baas liep en blafte. De baas begreep het niet. Hij dacht dat er misschien iemand voorbij het huis liep of stond en ging kijken. Maar er was niets te zien.
's Nachts kreeg hij telefoon met de boodschap dat zijn vader een hartaanval had gekregen en even later was overleden. De hond had een goede band met de vader van zijn baas. Op een paranormale wijze had de hond het trage geval doorgekregen en wilde zijn baas waarschuwen.

Aardbevingen

In China is ontdekt dat aan het gedrag van dieren ook aardbevingen kunnen worden voorspeld. Daar worden nu dieren dagelijks in de gaten gehouden door seismologen. Zelfs aan diverse planten kan men aflezen dat er een beving zit aan te komen.

In China werden op 4 februari 1975 rond de 90.000 bewoners van Haicheng succesvol ge?vacueerd vlak voor een aardbeving van 7.3 magnitude actief werd. De beslissing om de bevolking in veiligheid te brengen werd ingegeven door het totaal andere gedrag van dieren.

Dieren nemen waar wat mensen niet meer kunnen

Op Discovery is aan dit soort gevallen een hele uitzending gewijd. Bij een vrouw snuffelde een hond steeds op een plek op haar lichaam, wat hij nog nooit eerder had gedaan. Na enkele maanden voelde zij iets op die plek, ze ging naar haar dokter die haar naar het ziekenhuis doorstuurde. Daar ontdekte de arts een kankergezwel op die plek.

Een brandweerman die met zijn twee honden regelmatig aan de voet van een berg ging wandelen, merkte dat zijn honden onrustig waren, met name eentje.. Ter plaatse gekomen wilden de honden niet mee lopen. De man ging toch en dacht dat ze wel achter hem aan zouden komen. Zo'n 30 meter verder zakte de man door een hartaanval inelkaar. E?n van de honden sprong de auto in en pakte de mobiel in zijn bek en bracht die naar zijn baas. De man was net bij machte te bellen en werd gered.
Zie ook Telepathie met dieren

Dieren kunnen al van te voren dingen voelen aankomen. Ook weersveranderingen of aardbevingen. Vroeger werd dan ook op het gedrag van dieren gelet en kon men al gauw vertellen wat er zou gebeuren. Dieren nemen dingen in de natuur waar die mensen niet (meer) kunnen waarnemen. Het reukvermogen van een dier is beter dan die van de mens. Honden volgen met hun neus een spoor.

Vlinders communiceren met geuren. Een mannetjes vlinder verspreidt een geur, die een vrouwtjesvlinder op een paar kilometer afstand kan opvangen.Ook verschillende mensen hebben die gave. Aboriginals ruiken en voelen aan de vibratie in de lucht wat er gaande is. Een gave die Indianen ook hebben.

Een Duitse boer die ik op de TV heb gezien kon dat ook. Terwijl de hemel nog wolkenloos en blauw is vertellen ze dat het binnen een uur gaat regenen. Iedereen heeft wel enkele keren de ervaring gehad dat achter hem iemand naar hem staarde. Als je je dan omdraait is dat ook zo. Alles zendt energie uit en die energie bevat boodschappen. Er ontstaat dan een resonantie. Alles is trilling.

Elk deeltje in de natuur bevat een blauwdruk en een geheugen. Alles is met elkaar verbonden en zorgt voor actie en reactie. Energie gaat niet verloren, daar zijn de wetenschappers het over eens geworden. Energie van iemand wordt op dingen die hij gebruikt overgebracht. Ook al is die persoon overleden dan blijft die energie in die dingen aanwezig.

Resonantie therapie

Iemand met paranormale vaardigheid pikt die energie op en krijgt daar beelden bij. Als op een plek vroeger iets naars is gebeurd, hangt de energie hiervan nog rond. Als je je open stelt krijg je er vanzelf beelden of boodschappen bij. Ook via een foto kun je boodschappen krijgen. Alles laat een spoor achter. Honden kunnen zo van iemand een spoor volgen.Deze paranormale benadering is ook doorgedrongen tot de vakgroep ecologische landbouw van de Landbouwuniversiteit Wageningen. Via een foto hebben onderzoekers van het Instituut voor Resonantietherapie in Keulen bepaalde geluidstrillingen naar een zieke boom gezonden om die te genezen.

Zij hebben dat ook met zieke bomen in een bos in Gelderland gedaan. Dat gebeurde op de landgoederen Welna en Staverden. Via een foto van een bosgedeelte worden geluidssignalen verzonden. Het zieke bos vangt deze op en geneest de bomen. Dit bericht baarde in december 1992 opzien.

Deze vorm van genezing heet radionica maar ook wel morfo genetische resonantie. Meestal wordt gesproken van resonantietherapie. Deze techniek wordt al zeer lang ook op mensen toegepast.Hiermee wordt duidelijk dat er meer tussen hemel en aarde is.Duizenden jaren geleden zeiden geleerden al 'De natuur is niet de natuur zoals wij die waarnemen'. Het is daarom niet gek dat paranormale genezers en zieners ook via een foto kunnen werken.

Resonantie-therapie is in de Westerse wereld ontstaan doordat enkele artsen iets bijzonders ontdekten. De Amerikaanse anatoom Albert Abrams ontdekte het verband bij toeval. Hij beklopte een pati?nt op de buik. Hij verwachtte een holle klank, maar hoorde een dof geluid. Het had een holle klank moeten zijn omdat er zich ter plekke geen vaste massa bevond. Het gezicht van de patiŽnt was naar het westen gekeerd.

Toen hij de pati?nt in een andere richting zette kreeg hij kloppend op dezelfde plek een hol geluid. Hij noemde het fenomeen 'het kritische rotatie punt'.. Hij vermoedde dat het iets met electrische golven te maken moest hebben. Het effect van de doffe klank ontstond ook bij een gezond persoon als hij deze met een koperdraad met een ziek persoon in contact bracht. Met electroden maakte hij een electrisch circuit. Op die manier kon hij de juiste frequentie op de pat?nt overbrengen. Op deze wijze kon hij zieke mensen weer beter maken.

Hoe geluid diverse vormen maakt

 
vibration-string1

 

Genezen op afstand

De Amerikaanse arts Ruth Drown ontdekte dat de methode ook op afstand werkte. Hij nam een druppel bloed van een patient mee naar huis, stelde aan de hand hiervan zijn diagnose en voerde met radiogolven de behandeling uit. Zo ontstond radionica.

Dit bracht de Amerikaanse ingenieur Curtis Upton op een idee om rupsen te bestrijden. Hij behandelde een boom die vol met rupsen zat en zich te goed deden aan het boomblad. Door radionische apparatuur te voorzien van een boomblad en een geraniumbloem, waaraan de rupsen een hekel hadden, bracht hij de golven op de boom over. De rupsen lieten zich binnen vijf minuten uit de boom vallen. Ook de Engelse ir. George de la Warr ging dit principe toepassen om gewassen te beschermen. Als resonantiemiddel gebruikte hij later geen grond en bladeren meer maar een luchtfoto van het betreffende perceel. Helaas is radionica en de resonantietherapie door wetenschappers over het hoofd gezien en hoorde je er niets meer over.


Al duizenden jaren

Maar duizenden jaren geleden wist men al hoe de energie?n in elkaar staken. Dat is terug te vinden in oude geschriften. Toen wist men al van fractals, mandala's, yin en yang en vormvelden, dat energie blijft, dat alles energie is. Om van de kosmische cyclussen maar niet te spreken. Als we het over paranormaal beelden krijgen via een foto hebben, en we halen die kennis erbij, dan kunnen we verklaren hoe het werk


Vormvelden

Rond 1986 kwam het weer enigszins bij een klein groepje in de belangstelling. Met name de Engelse bioloog Rupert Sheldrake begon met onderzoek. Hij ontdekte wat men al duizenden jaren geleden wist. Er gaat geen energie verloren, alles heeft een blauwdruk en dus een vormveld. Elke cel bevat genetische informatie om uit te groeien tot een vorm.

Echter, het ontwikkelen van een vorm ligt niet in de genen besloten maar in het vormveld.De relatie russen vormveld en materie is een vorm van resonantie. Het gaat om trilling en informatie. Elk soort maakt er gebruik van. Er zijn vele voorbeelden van hoe gedrag over afstanden kan worden overgebracht.

Op een Japans eiland ontdekten apen dat je het zand van zoete aardappelen door het in water spoelen er gemakkelijker af kon krijgen. Toen zo'n honderd apen allemaal hetzelfde deden werd blijkbaar door de collectiviteit de boodschap naar elders verzonden. Na enige tijd deden apen op de andere eilanden het ook. In Southampton, Engeland, kreeg een pimpelmees in 1921 het idee om de doppen van melkflessen, die voor de deur of op de melkkar stonden, kapot te pikken en de melk op te drinken. Dat leek andere pimpelmezen ook wel wat. Op een gegeven moment werd dit nagevolgd door pimpelmezen in heel Engeland en later ook in andere landen, waaronder Nederland. Door middel van het pimpelmezen vormveld is de informatie overgebracht en dat is weer opgeslagen als een collectief geheugen.

Het negatief gedrag van mensen wordt op andere mensen overgebracht. De laatste jaren zie je een verwildering van de maatschappij, het toenemen van geweld, het toepassen van verslechterde maatregelen in bedrijf en politiek. Dat gaat bij negatief ingestelde mensen zo snel dat ze zich niet goed kunnen afstemmen op de rustgevende en helende resonantie.

De mens op aarde verandert en vernietigt het landschap en het milieu zo snel, dat de aarde het niet kan bijbenen en alleen maar kan reageren door heftige reacties. Door belangen en macht worden door regeringen en concern de signalen van de aarde genegeerd. Zij willen geen pas op de plaats doen en het negatieve beleid terugdraaien. Dat komt door gejaagdheid, begeerte, vervreemding en rationaliteit.


Positief

Je kunt de kennis heel positief gebruiken voor genezing. Bij voorbeeld bij spierdystrofie. De goede voorbeelden zijn al genoemd. Dus alles is energie en is met elkaar verbonden. De Chinezen zeiden duizenden jaren geleden al 'er gebeurt niets in de wereld zonder dat het totale heelal er van af weet'.

Als mens zijn we in staat allerlei vormen van communicatie te onwikkelen. Als we terug gaan naar de kosmische werkelijkheid en frequentie, gaan we hiervoor weer openstaan. Ook als je de intensie en er belangstelling voor toont komt het naar je toe. Zeker als je je er in gaat oefenen. De energetische weg van Tai Chi Tao stelt ook de kanalen open. Begeerte en rationaliteit blokkeert.

 Spirituele Integratie

Ik noem Tai Chi Tao de weg naar spiritualiteit en spirituele integratie. Waar het om gaat is spirituele integratie. Daardoor ontstaat een collectief bewustzijn. Alleen spiritueel zijn is niet voldoende. Belangrijk is dat het in alles wat je doet wordt toegepast en wordt verspreid. Vandaar dat ik de term Spirituele Integratie heb gelanceerd en spreek over Tai Chi Tao. Dat is anders dan spirituele intelligentie. Dat zit hem vooral in het begrip intelligentie. Integratie is veel ruimer.
Via Tao kun je het proces beter begrijpen.

Jan Kraak

Oefenen in harmonie. Nieuwe energie

Energie verandert, wetenschap niet, maar hoe zit het met de alternatieve kant?

 

Energie is er in vele soorten


Communicatie en resonantie, energie en telepathie


Nuances in Yin en Yang en Chi

Chakra's en Geest en de werking van Chi

Chi, De kracht van eenvoud

De zachte vriendelijke Tai Chi Tao Massage

 

Ricky Hoek en Roelof Bouwhuis Therapy


2002
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven