Terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Terug naar : columns overzicht
 
De Jan Kraak Vrijdag Column
04-05-2007: Als je welzijn wilt ontwikkel dan kleinschaligheid

In het nieuws

 Er zijn tal van burgerinitiatieven in voorbereiding en aan de gang.
Verschillende organisaties zijn bezig met het verzamelen van 40.000
handtekeningen om hun initiatief bij de regering te onderstrepen.
Trouw gaf in een klein berichtje hiervan een overzicht. Als ex-journalist
vraag ik me af of ze bij de media zitten te suffen. Het is nieuws als zeker
acht organisaties met burgerinitiatieven komen.

Waarschijnlijk nog voor de zomervakantie buigt de Tweede Kamer zich
over het bur­gerinitiatief tegen de bioindustrie. Er zijn meer dan 100.000
handte­keningen opgehaald. En gisteren bleek dat ook aan alle andere
for­maliteiten is voldaan.

Milieudefensie wil af van de groot­schalige varkens- en kippenhouderijen.
Om dat punt op de politieke agenda te krijgen, begon de groepe­ring in
september het burgerinitia­tief Stop Fout Vlees, waarvoor 106.975
handtekeningen werden opgehaald.

Een burgerinitiatief is een voorstel dat een een kiesgerechtigde met
ondersteuning van 40.000 handtekeningen, kan indienen om een bepaald
onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te laten plaatsen. Indien
het voorstel aan de vereisten voldoet, komt het onderwerp op de
Kameragenda.

Enkele andere burgerinitiatieven zijn:
* Website Niburu verzamelt handtekeningen tegen het sproeien door
vliegtuigen van chemtrails waarin giftige stoffen zitten, dit in opdracht
van regeringen en geheime diensten;

* Wijzig de wet voor het recht op WW voor ondernemers die vroeger in
loondienst werkten;

* Behoud van Boer en Milieu voor het bovengronds uitrijden van mest;
* Family-Justice, voor een wettelijke regeling voor co-ouderschap;
* De Nationale Alliantie voor het verbieden van organisaties die pedofilie
verheerlijken of dat willen legaliseren.

Ik heb al eerder geschreven dat er op velerlei gebied initiatieven worden
ontstaan onder de burgers als tegenhanger tegen de afbraak, de snelle
maatschappij, verloedering, vervreemding en schaalvergroting. Het is een
reactie om de eigen identiteit en het cultuureigene te behoudenen dingen
weer terug te brengen op menselijke maat.

Over die ontwikkelingen vind je geen artikelen in de media. Het goede
nieuws heeft blijkbaar geen nieuwswaarde Het gaat meestal om oorlogs-
nieuws, onzinnige wetenschappelijke onderzoeken en propaganda die
nagepraat wordt. Er is een tendens dat mensen daardoor heen gaan
prikken.
Een paar voorbeelden van berichten die geen inhoud hebben of een ander
bericht onderuit halen.

De laatste dagen viel me in het nieuws het volgende op. Dat de trilplaatrage
weer voorbij is.
Rokende meisjes hebben minder last van pukkels. Een positief bericht en
heel gewaagd om nog iets goeds over roken te durven beweren. Een kwart
van de werknemers heeft te maken met agressieve klanten. Zeker 75 pct van
de werknemers zijn ontevreden over managers omdat die geen contactuele
eigenschappen hebben.

Mijn aandacht werd getrokken door de krantenkop 'Veel ziekten zijn mode?.
Bekkeninstabiliteit, fibromyalgie, ME, RSI postnatale depressie bestaan niet.
Toen schoot mij meteen de naam Renckens van Skepsis en de Vereniging
Tegen Kwakzalverij in gedachte. Na een paar regels kwam ik zijn naam tegen.
Hij denkt het als gynaecoloog te weten. Hij en zijn verwanten zeggen ook dat
acupunctuur en homeopathie nep is, kortom alles wat men hier alternatief
noemt, maar in India en China regulier is, bestaat niet vindt hij. Zo ook vindt
hij mensen met RSI, whiplash, bekkeninstabiliteit etc. aanstellers.
Cees Renckens deed zijn beweringen woensdag 2 mei tijdens een thema-
avond over lichaam en geest van de Landbouw Universiteit Wageningen.

Wat me opviel in de media is de kop ?Bevalling dikke vrouw gevaarlijker',
met een chapeau ?aantal risicovolle zwangerschappen verdubbeld?. Volgens
de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. In het artikel
wordt aangenomen dat het een risico kan zijn.
Het is gewoon een veronderstelling. Dan denk ik tjonge tjonge, beste
journalisten, neem je dat zo maar klakkeloos over? Wat moest dat vroeger
dan wel niet. Toen kregen dikke vrouwen 5 tot 8 kinderen. En wat de te
denken aan gezette Surinaamse vrouwen? Die krijgen met gemak kinderen
en als het moet aan de lopende band. Hou toch eens op om dikke vrouwen
 te stigmatiseren en angst aan te praten.

Er zijn wezenlijker andere dingen aan de hand

Justitie laat media Nederland niet met rust, luidde een kop. Als er onthullingen
komen die de overheid niet bevalt dan kunnen journalisten in gijzeling worden
genomen of worden verhoord als ze hun bron niet vertellen. Dat is onlangs
journalisten van de Telegraaf en de hoofdredacteur van de Volkskrant over-
komen. Vrije meningsuiting staat onder druk in Nederland.
Hoe komen ze er bij dat je een potentiŽle vijand bent.

Persvrijheid en Burgervrijheid
En op 3 mei was het de Dag van de Persvrijheid en konden we lezen dat die
vrijheid in steeds meer landen wordt afgeschaft. Zo mogen we ook wel een
dag van de Vrije Meningsuiting voor burgers organiseren. Toen na de
Schipholbrand affiches op ruiten verschenen met niet vleiende teksten tegen
Verdonk en Balkenende, wilden beiden dat de toners hiervan zouden worden
vervolgd. Het ging niet door. Maar Verdonk en Balkenende lieten merken dat?.
Vul maar in.
In Amerika heb je Homeland Security Bill, de Patriot Act en de Hate Bill
komt er aan. Allemaal wetten om je te kunnen vervolgen als je zegt wat de
regering niet zint. Regeringsgezinde media helpt de regering een handje. In de
USA zijn al TV en radiostations en kranten die mensen fel onderuit halen en
verdacht maken als ze tegen het Irakbeleid zijn of een nader onderzoek willen
naar de aanslag op de Twin Towers, omdat er door ooggetuigen en brandweer-
lieden ontploffingen zijn gehoord en steeds meer ingenieurs en technische
professoren stellen dat het staal alleen kan smelten als er thermite is gebruikt.
Tegen hen is een heksenkjacht aan de gang om ze monddood en het werk
onmogelijk te maken.

Vrede en saamhorigheid bereik je door harmonie en liefde te
verspreiden en het besef dat dit boven alles uitstijgt.

In Nederland hebben enkele grote kranten de beweringen dat de aanslag van
11 september rammelt afgedaan als complottheorie, en daar doen ze niet aan mee.
Geen censuur maar zelfcensuur.

Dan al die wetten om ons te beschermen. Big Brother is wel heel big geworden.
Ze tappen je email en telefoon af, je kan zomaar worden gefouilleerd, als je ? 2500,--
cash bij je hebt dan kan de politie dat in beslag nemen want je moet aannemelijk
maken hoe je er aan komt en als de politie aan je verhaal twijfelt is het duidelijk wat
er gebeurt, ze kunnen je dna afnemen en in een database doen, je word door camera's
in de gaten gehouden en bij sommige komen luidsprekers om je toe te spreken, zoals
al in Engeland het geval is, kinderen die met politie in aanraking komen wordt
mondslijmvlies voor dns afgenomen alsof ze criminelen zijn (ook in Nederland ), en dat
alles komt in een database, je telefoongsprekken en email kunnen anderhalf jaar
bewaard blijven, de RFID-chiptechniek Read more ...   wordt ook al
bedreigend voor je, een volgende stap is dat je gechipt wordt. Ze worden steeds brutaler,
waar blijft je privacy als je bijvoorbeeld als hangjongere al door de politie op de foto
wordt gezet om die weer in een database te stoppen.
Mensen zijn bij voorbaat al verdacht en worden nu al geschaduwd. Dus, ook
als niet verdachte word je gevolgd. Vorig jaar stelden rechters reeds dat er
geen wetten bij hoeven te komen omdat er tegen allerlei vergrijpen al wetten
voorhanden zijn. Toch komen er nieuwe wetten bij.
En dat is na 11 september in hoge snelheid doorgevoerd.
Read more ...  

De vrijheid van handelen en meningsuiting wordt verder beperkt. 

Je hebt nu de Global Warming, als je daar een andere lezing over geeft, dan
vallen ze al over je heen omdat je niet meewerkt aan de propaganda van Al
Gore en volgelingen. Ook in Europa wordt aan de Hate Bill gewerkt. Op het
internet las ik dat discussiŽren over het aantal slachtoffers van de Holocaust
ook onder de Hate Bill valt, ook al heb je het de cijfers van het Rode Kruis
die lager zijn. Mensen die de cijfers in twijfel trekken zijn al gearresteerd.
In Amerika zijn christelijke organisaties fel tegen de Hate Bill want dan mogen
ze niet openlijk meer tegen homo's zijn omdat ze daarmee tot haat oproepen.

In de beknotting valt ook de Codex Alimentarius waardoor vitamines,
supplementen, kruiden, alternatieve geneeswijzen worden verboden en de
Codex bepaald wat goed voor je is, en wat goed voor je is dan voedsel wat
bewerkt en niet herkenbaar meer is, genetisch gemanipuleerd voedsel, de
verplichting aan boeren om hun vee antibiotica en groeihormonen te geven.
Geen enkel verhaal hierover in de media. 

Dus we glijden af. Er zijn leiders die het volk niet serieus nemen. Je word
gehersenspoeld met twijfels, leugens, verdenkingen, stigmatisering en er
wordt ons wezenlijke informatie over de Codex Alimentarius en de chemtrails
onthouden. Zie onderaan de pagina


Dit zijn chemische strepen ofwel chemtrails. Chemtrails bedreigen de gezondheid

GLOBAL CHEMTRAIL SPRAYING

De Tao van Opperhoofd Seattle. Hoe kun je de lucht bezitten?

Chemtrails and Vaccins. Mercury.

Wat leren we van dit alles?

Zij die in oorlog zijn met anderen, zijn niet in vrede
met zichzelf.

William Hazliti

Op 4 mei, aandacht voor de dodenherdenking. Blijf niet alleen hangen bij de
Tweede Wereld Oorlog. Herdenk ook de doden van de oorlogen in Nederlands
IndiŽ, Korea, Vietnam, BosniŽ, Libanon, Irak, Afghanistan en andere gebieden.
Herdenk en zeg Stop!
Ook tegen de etnische zuivering van de Palestijnse bevolking.
Uitgerekend rond 4 en 5 mei dodenherdenking en bevrijdingsdag werd door
onze regering via minister Verhagen de democratisch
gekozen Palestijnse Hamas-minsister de toegang tot ons land geweigerd,
omdat hij aan de Palestijnse vredesconferentie hier wilde meedoen.
Bevrijdingsdag werd gevierd. Niet voor de door de Palestijnen democratisch
gekozen Hamas-minister. Heel hypocriet. Er zijn echter meer dan 50 joodse
en joods/palestijnse organisaties die voor de Palestijnen opkomen.
Zij laten dikwijls van zich horen en houden demonstraties (foto's) ook
in Israel.

Lees: Vrede. Meer dan 50 Joodse organisaties zijn voor vrede met de Palestijnen

 

Let er op dat je niet tot haat aangezet wordt om een ander land binnen te vallen.
In Irak waren geen wapens voor massavernietiging, nu wel als je alle doden en
gewonden, vernietiging aan gebouwen en wegen en de mismaakte babies ziet
vanwege wapens met verarmd uranium, waar ook de soldaten ziek van worden.

Er is altijd een ander agenda.
In Amerika doet deze leus de ronde:
'Wat doet onze olie eigenlijk onder het zand van Arabische landen?
'

De winning van olie en gas en de vervuiling van grond put het grondwater
uit. De watervoorziening wordt een probleem.
Let wel: We hebben duizenden jaren zonder olie gekund, maar we kunnen
nog geen paar dagen zonder drinkwater. 

Als de stress en trauma's bij soldaten in oorlogsgebieden al toeneemt en de
gezondheid schaadt dan heeft dat nog grotere schade bij de burgerbevolking.
afgezien van de doden, gewonden en verminkingen. Een derde van de USA-
soldaten heeft psychische problemen en plegen ruim duizend na uitzending
zelfmoord.

Als de leiders niet veranderen dan moet de bevolking maar veranderen
en dat zal ook gebeuren. Het is aan de gang als je kijkt naar al die mooie
kleinschalige inititiatieven burgerzin en de burgerinitiatieven om belangrijke
zaken voor mens en milieu op de politieke agenda te krijgen.

Op deze wijze kunnen we de Aarde nog redden. Opperhoofd Seattle waar-
schuwde al voor de vernietiging van het web des levens. De Maya's hebben het
over de eindtijd 2012 als de grote ommekeer en de Hopi Indianen hebben ook
hun profetieŽn.

?Herstel onze Moeder Aarde van de ziekten.

De aarde wordt ziek gemaakt door verschrikkelijke
chemicaliŽn, biologisch en electromagnetische vervuiling
en weloverwogen vergiftiging door krankzinnige machten
die er zijn'.

Hopi Elder, Dan Evehema.

Mensen zoeken naar alternatieven en gezonde medicaties als kruiden,
vitamines, supplementen, maar de machten waarover Hopi Dan Evehema
het heeft willen dat voorkomen. Vandaar de Codex Alimentarius.

De vergiftiging mag doorgaan met aspartaam en gif in vaccins.

Aspartaam, sucralose, cyclamaten, zoetjes, lightdrinks, gevaarlijk? Dit moet u weten 
 Gif in een griep-prik, kankerverwekkende formaldehyde enz 
Alles over de Codex Alimentarius


The loons behind this new world order nightmare where every aspect of
our life is controlled, include water to be regulated! Think I'm blowing some
conspiracy junk? "The FDA website noted that among likely developments if
the FDA has its way: Growing and selling common garden herbs will get you
arrested as a drug dealer. Massage oils and handheld massagers will be
regulated as "medical devices." Vegetable juice will be regulated as a drug.
Weight machines will be regulated as "medical devices" and require FDA
approval before being sold or used. Raw sprouts and other anti-cancer foods
will be regulated as drugs. Bottled water that "treats" dehydration will be
regulated as a drug
....." Read the rest of this factual column here.

 • How Codex Disinformation Works
 • Disinformation: ?Codex is Consumer Protection?
  Propaganda by the Council for Responsible Nutrition
 • Disinformation: ?Codex is Harmless?
  Propaganda by the National Nutritional Foods Association
 • Disinformation: ?Codex is a Hoax?
  Propaganda by Snopes.com
 • Campaigning to Discredit Natural Healthcare 
 • Jan Kraak

  Terug naar boven

  Terug naar het archief